Výskyt HPV v populaci

Až 80% mužů a žen může být během života infikováno HPV (vztahuje se na více než 40 druhů HPV).

Více informací …

Indikace pro jedince od věku 9 let

Nabídněte dívkám a ženám / chlapcům a mužům jedinou nonavalentní vakcínu proti HPV.

Více informací …

Rozsáhlejší pokrytí onemocnění

GARDASIL 9 zajišťuje rozsáhlejší pokrytí onemocnění díky většímu počtu typů HPV obsažených ve vakcíně

Více informací …

Účinnost vakcíny Gardasil 9

Vysoká účinnost proti karcinomům a onemocněním způsobeným 9 typy HPV

Více informací …

Dávkování a způsob podání

Bezpečnost vakcíny Gardasil 9 byla hodnocena v 7 klinických studiích

Více informací …

Cena vakcíny Gardasil 9

Jaká je cena vakcíny Gardasil 9?

Více informací …

Na Vašem doporučení záleží

Předejte jasná stručná sdělení o vakcinaci proti HPV

Více informací …

SPC vakcína GARDASIL 9

datum revize textu: 24.02.2017