V České republice na rakovinu děložního čípku umírá každých 20 hodin jedna žena

Chcete se dozvědět vice o HPV ? Navštivte HPV College

Stáhněte si příbalovou informaci vakcíny Gardasil 9

Gardasil®9 injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, 9valentní očkovací látka proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] (rekombinantní, adsorbovaná). Vakcína Gardasil®9 se podává injekčně ve 2 dávkách (u dětí před dosažením 15. narozenin) nebo ve 3 dávkách. Tak jako všechny očkovací látky ani vakcína Gardasil®9 nemusí plně ochránit každého. Přečtěte si pečlivě příbalovou informaci o léčivém přípravku. Přípravek je vázán na lékařský předpis. Pro kohortu dívek a chlapců od dovršeného 13. do dovršeného 14. roku částečně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pro ostatní pacientky a pacienty není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.